به گزارش افکارنیوز،

در دیدار بین تیم های استقلال تهران و فولاد خوزستان در تاریخ 12 فروردین  سال جاری، علیرضا منصوریان  سرمربی تیم استقلال تهران که به دلیل رفتار غیرورزشی  از سوی داور مسابقه  اخراج شده بود، به استناد بند 1 ماده 63 آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی محکوم شد.
در مسابقه بین تیم های استقلال خوزستان  و ذوب آهن اصفهان مورخ 11 فروردین ، تیم استقلال خوزستان به دلیل فحاشی تماشاگران به بازیکن تیم مقابل و انجام این تخلفات در دیدارهای قبلی ، به استناد بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
تیم صنعت نفت آبادان در دیدار مورخ 12 فروردین مقابل تیم پرسپولیس تهران به جهت پرتاب ترقه ، به استناد بند 1 ماده 79 آیین نامه انضباطی  و تکرار آن در مسابقات قبلی ، به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
تیم سپاهان اصفهان به دلیل ورود غیر مجاز یکی از طرفداران  به داخل زمین مسابقه در دیدار مقابل تیم سایپا به استناد بند 6 ماده 79 آیین نامه انضباطی ، به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
کلیه آرای صادره قطعی است.