به گزارش افکارنیوز،

این سومین فصلی است که امیر قلعه نویی روی نیمکت تراکتور سازان نشسته  و تا به حال در هنگام ورود به استادیوم با شال تراکتور دیده نشده بود. اما او امروز به هنگام ورود به زمین با  سایر مربیان تیمش با شال قرمز تراکتور وارد یادگار  شد تا مورد تشویق شدید هواداران قرار بگیرد و طلسم او با رنگ قرمز نوع تبریزی بشکند .