به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی دوم اردیبهشت به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی دوم اردیبهشت
تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی دوم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی دوم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی دوم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی دوم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی دوم اردیبهشت

 

تصاویر نیم صفحه روزنامه های ورزشی دوم اردیبهشت