در اطلاعیه باشگاه استقلال آمده است: در پي پاره اي اظهارات كه بصورت پراكنده از سوي حسن روشن در برخي نشريات مطرح ميشود، روابط عمومی باشگاه استقلال طي اطلاعيه اي موضع خود را در اين باره اعلام كرد.با توجه به رسيدگي به ادعاهاي جناب آقاي حسن روشن توسط قاضي عادل در باشگاه استقلال در تاريخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۰ و امضاي مدعي،شهود و اعضاي كميته انضباطي در حضور جناب آقاي تاج نايب رئيس محترم فدراسيون فوتبال مبني بر رد ادعاها و اعتراف به سو تفاهم از سوي طرفين؛ باشگاه استقلال اعلام مي دارد كه به هيچ وجه از جناب آقاي حسن روشن پيشكسوت محترم اين باشگاه درخواست سكوت و عدم مصاحبه پيرامون اين ماجرا نداشته است. چرا كه در حكم كميته انضباطي به وضوح مشخص است كه نتيجه دادرسي چيست.

جناب آقاي روشن همه ادعاهاي بي اساس خود را تا كنون در رسانه ها و دركميته انضباطي باشگاه بر زبان آورده اند و آن هم در حالي كه اين ادعاها با مدارك واسناد رد شده است، در نتيجه اعلام مي دارد زين پس در صورت ادامه طرح ادعاها ازسوي روشن كه به آنها رسيدگي و نتيجه آن به امضا طرفين رسيده است،باشگاه استقلال از ايشان به مراجع قضايي شكايت خواهد كرد.