داوری این مسابقه در حدی بود که اعتراض بسیاری از کارشناسان داوری را همراه داشت و روزنامههای هلند نیز تیترهای توهینآمیزی علیه داور این مسابقه منتشر کردند.

هوشنگ نصیرزاده کارشناس داوری کشورمان نیز عنوان کرد که فیفا از دقیقه ۲۷ مسابقه فینال اعلام که در انتخاب داور فینال اشتباه کرده است.

نصیرزاده در مورد نحوه قضاوت داوران در طول مسابقات جام جهانی خاطرنشان کرد: در ۱۰ مسابقه اول داوران به نحوی مسامحه و سهل‌انگاری می‌کردند. اما شاهد بودیم که در ۱۰ بازی دوم این روند تغییر کرد و قضاوت‌ها سخت‌گیرانه‌تر شد. به طوری که چند اخراج بی‌مورد را در این بازی‌ها دیدیم. دور سوم نیز قضاوتی مابین این دو بود.

کارشناس داوری کشورمان ضمن انتقاد از شیوه گروهی انتخاب داورها گفت: این که یک داور به دلیل اشتباه کمک‌داور و یا برعکس آن از حضور در ادامه مسابقات محروم شود کاری غیر قابل قبول است و نسل آینده حتماً به این تصمیم فیفا خواهد خندید.

وی همچنین ادامه داد: تکنولوژی در حال حاضر بلای جان داوری شده است و ورود آن به داوری و تسلط بینندگان تلویزیونی بر اشتباهات داوری مشکلات بسیاری را به وجود آورده است.

از همین رو داوری‌ها در سطح جهانی یکسان نخواهد بود. به نظر من احتمالاً فیفا تصمیمی مبنی بر استفاده از تکنولوژی نداشته باشد و تنها می‌تواند دو کمک داور خط نگهدار دیگر اضافه کند.

نصیرزاده در پایان در خصوص نحوه قضاوت داور مسابقه فینال اظهار داشت: داور در این مسابقه می‌خواست ریش سفیدی کند و بازی را نگه دارد. اما در دو مورد شاهد آن بودیم که باید از کارت قرمز استفاده می‌کرد. اما برای این بازی این داور بهترین انتخاب نبود و فقط به خاطر ملیت او انتخاب شد. درحالی که فیفا می‌توانست با انتخاب داور سیاه پوست آفریقای جنوبی به نحوی از این کشور دلجویی نیز به عمل آورد. به هر حال از نظر من فیفا در این زمینه کج سلیقگی کرد.