رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با اعلام این خبر به جهان گفت: متاسفانه در ورزش کشور قدرت، پول و شهرت حاكم شده اما مجلس باید باورود به این مساله و تحقیق و تفحص ورزش را از حالت مافیایی خارج کند.

‫وی هنمچنین درخصوص ماجرای اخیر در فوتبال افزود: مجلس نسبت به اینگونه رفتارهای غیر اخلاقی حساس است و وظیفه خود را در این زمینه انجام می دهد.

محمد تقی رهبر نماینده اصفهان در مجلس با انتقاد شدید از ورزش کشور گفت: متاسفانه با بودجه های هنگفتی که برای ورزش کشور هزینه می شود، شاهد بی اخلاقی در این عرصه هستیم و معلوم نیست که این اعتبارات میلیاردی در کجا هزینه می شود و به جیب چه کسانی می رود.

وی افزود: مجلس باید در این زمینه ورود کند تا ورزش از حالت مافیایی که میلیاردها تومان ثروت به حلقوم یک عده ریخته می شود، خارج گردد و ضرورت دارد تا بر ورزش نظارت کرده و آنرا کنترل کند.

رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفت: متاسفانه مشاهده می کنیم که برخی کارخانه های صنعتی بجای کار تولید و کار اصلی خود بر ورزش چنپره انداخته و ول کن ورزش نیستند. سوال من این است که این کارخانه ها ورزش را می خواهند برای چه؟

رهبر گفت: کارخانه هایی همچون فولاد خوزستان، مس کرمان، مس رفسنجان، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، نفت تهران، ذوب آهن اصفهان، صبا باطری قم و… برای خود تیم هایی راه انداخته اند، سوال این است که کار این کارخانه ها چیست؟ اینها با ورزش چه کار دارند؟

وی با انتقاد از هزینه های میلیاردی در عرصه ورزش کشور افزود: چه لزومی دارد که میلیاردها تومان صرف ورزش کشور کرد اما هیچ چیز از داخل آن بیرون نیاید؟

نماینده اصفهان در مجلس تاکید کرد: مردم در این زمینه اعتراض دارند و امیدواریم که مسئولین امر توجه لازم را داشته باشند.

رهبر با انتقاد از نام «وزرارت ورزش و جوانان»، گفت: با این اسم، مسایل جوانان در فرع قرار می گیرد و باید نام این وزارتخانه بعنوان «وزارت جوانان و ورزش» مطرح می شد.

وی تاکید کرد: کشوری که دهها میلیون جوان دارد، باید به مسایل و مشکلات جوانان توجه کند و آنرا در اولویت کار خود به حساب آورد و ورزش در کنار مسایل جوانان معنا یابد نه اینکه مسایل جوانان در کنار ورزش قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس با تاکید بر اینکه ورزش جزو مسایل فرعی کشور است، افزود: ورزشکاران ما باید اخلاق ورزشی را رعایت کرده و باید در ورزش فرهنگ پهلوانی و جوانمردی حاکم شود.

رهبر گفت: متاسفانه در ورزش کشور قدرت، پول و شهرت حاکم شده و به همین دلیل شاهد اتفاقات ناگواری در این عرصه هستیم.

وی با اشاره به این جمله امام راحل که من ورزشکار نیستم اما ورزشکار را دوست دارم گفت: منظور امام راحل ورزشکارانی بود که فرهنگ جوانمردي و پهلوانی دارند نه هر ورزشکاری.