به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، رئيس کميته پزشکي فدراسيون فوتبال گفت: امروز(پنجشنبه) نتايج آناليز ۲۳ نمونه کنترل دوپينگ شامل هفتههاي نهم تا دوازدهم ليگ برتر به همراه هفتههاي اخير ليگ برتر فوتسال از سوي آزمايشگاه کلن آلمان اعلام شد که ۲۲ نمونه منفي و يک نمونه که مربوط به يکي از بازيکنان ليگ برتر فوتسال بود مثبت اعلام شد. ماده اعلام شده از دسته هفتم مواد ممنوعه است که متادون نام دارد.

هاشمیان درباره وضعیت بازیکن لیگ برتری متهم به دوپینگ گفت: پیش از ظهر امروز مورد تخلف به بازیکن و باشگاه ابلاغ شد و هم باشگاه و هم بازیکن تا پایان وقت اداری روز شنبه ۲۱ آبان وقت دارند تا برای آنالیز نمونه B درخواست بدهند و چنانچه درخواستی برای آنالیز ندهند بلافاصله کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات دوپینگ وارد مراحل رسیدگی خواهد شد.

دکترهاشميان در پايان گفت: طبق آيين نامه فعلا تا زمان قطعي شدن راي نهايي مجاز نيستيم که نامي را اعلام کنيم اما نام بازيکن متخلف پس از قطعي شدن راي اعلام خواهد شد.