به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی سیزدهم اردیبهشت به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی سیزدهم اردیبهشت

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی سیزدهم اردیبهشت

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی سیزدهم اردیبهشت

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی سیزدهم اردیبهشت

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی سیزدهم اردیبهشت

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی سیزدهم اردیبهشت