به گزارش افکارنیوز، مربیان استقلال نیز همچون بازیکنان 30 درصد از مبلغ قرارداد این فصل خود را گرفتند و الان فقط 20 درصد از کل مبلغ قراردادشان را طلب دارند. در این میان قرار شده طی روزهای آینده کارهایی برای تسویه حساب با نفرات و پرداخت 20 درصد باقی مانده هم انجام شود. البته ظاهراً در این رابطه اولویت اول با بازیکنان خواهد بود و پس از آن پرداخت طلب مربیان در دستور کار قرار می گیرد. این طور که شنیده ایم، منصوریان به بعضی از مدیران باشگاه توصیه کرده که حتماً هوای دستیارانش را داشته باشند و حتی اگر بودجه کم است، ابتدا پول آنها را بدهند و بعد با خود او تسویه کنند.

منصوریان که می داند میزان قرارداد دستیارانش بالا نیست برای همین شرط گذاشته که اول آنها به پولشان برسند تا با این کار نشان دهد هوای همبازین سابق خود را در استقلال دارد.