به گزارش افکارنیوز،

متن بیانیه کارلوس کی‌روش به شرح زیر است:

«تابلو نتیجه و قیمتی که باید پرداخت شود

در فوتبال و یا در زندگی ما همیشه تابلوی نتیجه‌ای داریم که شرایط ما را شرح می‌دهند. برای تیم ما تابلوی نتیجه واضح است: ما در رده نخست گروه قرار داریم. ما هیچ باخت و گل خورده‌ای نداریم.

اما ما هنوز در جایگاهی نیستیم که انتظارش را داریم. ما هنوز در جایگاهی نیستیم که می‌خواهیم باشیم. این درست است که ما بهتر از آنچه که در گذشته بودیم هستیم اما تابلوی نتیجه ما امروز فقط مسؤولیت ما را افزایش می‌دهد و دانستن این موضوع که استانداردها و خواسته‌های ما بالاتر رفته.

این موضوع بسیار مهم است که گفته شود چون بازی ما هنوز به اتمام نرسیده است. درحقیقت ما 3 تا 90 دقیقه‌ی دیگر برای بازی کردن داریم تا به آرزوها و موفقیت برسیم.

دوباره در فوتبال و در زندگی، برد و موفقیت با قیمت ارزان بدست نمی‌آید! ما همه باید سخت‌تر از همیشه کار کنیم، ما همه باید یک چیز بیشتر و متفاوت‌تر داشته باشیم. به دلیل اینکه اگر ما می‌خواهیم تغییر ایجاد کنیم در نهایت این تنها راهی است باید پیش بگیریم.

اگر می‌خواهیم موفق بشویم یک قیمت وجود دارد که باید بپردازیم. دوباره، پیروزی‌ها هرگز آسان به دست نمی‌آیند. در این لحظه فداکاری وقف کامل تیم ملی را به جایگاهی که ما آرزویش را داریم، می‌رساند.

همه برای تیم ملی

کارلوس کی‌روش»