به گزارش افکارنیوز،

با توجه به صحبت هایى که طى روزهاى اخیر میان زمانى عضو هیئت مدیره و منصوریان سرمربى تیم فوتبال استقلال رخ داده بود در نهایت روز گذشته محمد خرمگاه به حمایت منصوریان پرداخت.

زمانى عضو هیئت مدیره استقلال هم خطاب به صحبت هایى که خرمگاه بر علیه او انجام داده بود گفت :تعجب من از این آقا این است که با توجه به اتفاقات و فضایى که إیجاده شده انتظار داشتیم ایشان همدردى کند اما انگار خرمگاه کأسه داغ تَر از آش شده است
وى ادامه داد:این مربى یک سال با باشگاه قرارداد داشته و در حال حاضر هم قراردادش به پایان رسیده بنابراین نمى دانم وى به چه عنوان یا پستى مصاحبه مى کند .به نظر من انجام این کار ها بیشتر خود شیرینى است.
زمانى افزود :توصیه من به این آقا این است که در کارهایى که به او مربوط نیست دخالت نکند.
وى بیان کرد :انتظار همه ما این بود که ایشان با این دست گلى که کاشتند از هواداران عذر خواهى مى کردند نه اینکه به دنبال این باشد که جواب کارفرماى خود را بدهد.بهتر است یادتان باشد من یکى از کارفرما هاى شما هستم.