به گزارش افكار به نقل از فارس عيسي رضايي اظهار داشت: در حالي هدف مالك باشگاه استيل آذين از تأسيس و تزريق منابع مالي قابل توجه ايجاد روحيه نشاط بين جوانان بود كه به دنبال كسب نتايج ضعيف، واگذاري يا انحلال اين باشگاه در دستور كار مالك آن قرار گرفت. وي ادامه داد: ابتدا مقرر بود اين باشگاه بعد از مدتي بتواند خود را اداره كند، اما در قبال شرايط حاكم بر فوتبال كه قيمت بازيكنان و هزينه‌ها را به شدت افزايش داده است، همچنين شرايط اقتصادي فعلي منجر شده كه برخي بازيكنان اين باشگاه در برابر دريافت مبالغ قابل توجه در زمين راه بروند به همين دليل به مالك باشگاه استيل آذين پيشنهاد انحلال يا واگذاري داده شد تا سرمايه صرف شده در اين باشگاه در بخش ديگري به كار گرفته شود. رضايي افزود: برخي مي‌گويند مالك باشگاه استيل آذين به دنبال شهرت بود كه حاضر به راه‌اندازي اين باشگاه و صرف هزينه‌هاي كلان شده است، اما چنين مسئله‌اي به هيچ وجه درست نيست چرا كه وي با سختي منابع مالي لازم را تهيه كرده و انگيزه و دليلي براي كسب شهرت ندارد، از سوي ديگر هر كس كه به دنبال شهرت است مي‌تواند با باشگاه‌داري استيل آذين به اين هدف برسد. رضايي با بيان اينكه هزينه 5 ساله برخي تيم‌ها معادل هزينه يك بازيكن استيل آذين است،تأكيد كرد: با اين شرايط، باشگاه‌داري با عقل و منطق سازگار نبوده و بر همين اساس قرار شده اين باشگاه در تهران واگذار و هبه شود و يا اينكه در صورت تمايل به يكي از شهرستان‌ها واگذار شود. رضايي در پايان گفت: واگذاري يا انحلال شركت استيل آذين جدي است و اين اتفاق رخ خواهد دهد.