به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم خرداد به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی بیست و چهارم خرداد

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی بیست و چهارم خرداد

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی بیست و چهارم خرداد

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی بیست و چهارم خرداد

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی بیست و چهارم خرداد

 

نیم صفحه روزنامه های ورزشی بیست و چهارم خرداد