به گزارش افکارنیوز،

گزارش خیابانی داد پوتین را هم درآورد!