به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و پنجم خرداد به مسائل مختلف ورزش به ویژه فوتبال اختصاص دارد.

 
 
////
 
 
 
////
 
 
 
////
 
 
 
////
 
 
 
////
 
 
 
////
 
 
 
////
 
 
 

////