به گزارش نداي انقلاب، این بازیکن که در آن زمان تازه در فوتبال ایران ظهور کرده بود و سابقه بین المللی نداشت در یک محفل دوستانه فاش کرده، نزدیک به ۹ سال پیش وقتی همراه تیم ملی به یکی از کشورهای آسیای شرقی سفر می کرد، یکی از دلال های معروف فوتبال به او یک جفت کفش ورزشی داد تا آن را به دست یکی از دوستانش برساند. بازیکن از خدا بی خبر که نمی دانست که کشور مقصد خودش معدن کفش های اسپورت است، آن را همراه خود برد تا پس از ورود، به دست دوست آقای دلال برساند. اخیرا بازیکنان تیم های ملی ایران به طور کامل در فرودگاه تفتیش می شوند ولی در آن سال ها، خبر از تفتیش نبود و بازیکنان بدون دردسر وارد کشور دیگری می شدند. بعد از بازگشت بازیکن مذکور به کشور، آقای دلال که بسیار سرخوش بود یک بار به او گفت: با خودت نگفتی چرا من برای دوستم از ایران کفش ورزشی
فرستادم در حالی که آسیای شرقی خودش معدن این جور چیزهاست؟ احساس نکردی وزن کفش بیشتر از حالت عادی است؟» و سپس اضافه کرد: «در آن کفش ها کراک جاسازی کرده بودم و تنها از طریق یک بازیکن می توانستم بدون دردسر ردش
کنم! آن بازیکن که بعدها در فوتبال ایران معروف شد، در مخافل دوستانه چند بار این خاطره تلخ را تعریف کرده و گفته از بزرگترین خطر زندگی اش نجات یافته است. با این حال هنوز مشخص نیست آیا آقای دلال واقعا این حربه را به کار برده یا اینکه ماجرا از بیخ و بن یک شوخی بی مزه است.