به گزارش اوج، یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال از احتمال کاندیداتوری علی سعیدلو در انتخابات فدراسیون فوتبال خبر داد.
این منبع آگاه گفت: «وی رایزنی هایی را برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال انجام داده است.»

وی ادامه داد: «احتمالا کفاشیان به نفع سعیدلو کنار می کشد.»
سعیدلو پیش از این رییس سازمان تربیت بدنی بود و خود را برای هیئت رییسه فدراسیون در انتخابات پیشین کاندیدا کرده بود که با مخالفت فیفا با حضور مقامات دولتی در انتخابات، کنار کشید.