به گزارش ایسنا، از ۵ دقيقه آخر بازي هواداران پرسپوليس شعار دادند "استيلي متشكريم" و بعد از پايان بازي شعار "استيلي جون مادرت برو" را سر دادند.

همچنين در پايان همه تماشاگران حاضر در ورزشگاه گفتند "خداحافظ استيلي" و از وي خواستند كه اين تيم را ترك كند.