به گزارش ایسنا، حميد استيلي پس از توقف تيمش برابر سپاهان درباره شعارهاي تماشاگران عليه خود گفت: ماندهام اين چه فرهنگي است كه پيدا كردهايم؟ هواداران اصفهاني در تهران به من توهين ميكنند. بازيكنان ما در اين بازي با تمام وجود بازي كردند و حتي در رختكن به قدري خسته بودند كه ناي گرفتن دوش هم نداشتند. اگر ما توهيني به هواداران كرده بوديم يا كمكاري داشتيم آنها حق داشتند، اما وقتي تمام تلاشمان را كردهايم، چرا بايد با چنين رفتاري روبهرو شويم؟

استیلی در پاسخ به این سوال که قبول دارید اگر این بازی در روز تعطیل برگزار می‌شد، هواداران بیشتری تیم شما را حمایت می‌کردند گفت: این چه حمایتی است؟ اگر این هواداران به ورزشگاه نیایند برای ما بهتر است چرا که فقط برای ما با این شرایط استرس ایجاد می‌کنند.

استيلي در ادامه گفت: من از سازمان ليگ ميخواهم بازي ما را يك روز به عقب بيندازد. چرا كه ما تنها دو روز تا بازي بعد زمان داريم.