به گزارش فارس، مازیار زارع پس از تساوی بدون گل مقابل سپاهان در خصوص درگیریاش با فغانی داور مسابقه گفت: داور در حد این مسابقه نبود. در یک صحنه به داور گفتم چرا کارت دادی و او گفت برو آقا. به او گفتم این چه طرز صحبت کردن است و او گفت شکمت برود! واقعا داور در حد این دیدار نبود و امیدوارم رسیدگی شود.

وی افزود: در این مسابقه خوب بودیم. در نیمه اول باید کار را تمام میکردیم. متاسفانه بعد از اخراج نوروزی شرایط ما عوض شد، ضمن این که مقابل تیم کوچکی بازی نداشتیم.