به گزارش واحد مرکزی خبر،داویت فرهادیان دو سال قبل در مدت ده دقیقه ۳۵۰ بار دور میله بارفیکس چرخید و این بار ششصد و هفت حرکت چرخشی حول میله بارفیکس در زمان نوزده دقیقه و بیست ثانیه انجام داد.

فرهادیان از معدود ورزشکارانی است که نامش سه بار در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده است.
این ورزشکار ارمنستانی یک سال قبل همه را شگفت زده کرد و موفق شد تنها با یک دست هفتاد و شش حرکت چرخشی با میله بارفیکس انجام دهد.

فرهادیان ۲۹ساله مربی یکی از باشگاههای ژیمناستیک ایروان و جوان ترین استاد دانشگاه های ارمنستان است که در دانشگاه بروسوف ایروان تربیت بدنی تدریس می کند.