شبکه ایران- تمرین عصر دیروز ذوبآهن پس از باخت تیم اصفهانی مقابل نفت آبادان در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار شد و در این تمرین بازیکنان ذوبآهن به ریکاوری پرداختند. ذوبیها در این تمرین زیر نظر یورگن گده به تمرین پرداختند و غیبت منصور ابراهیمزاده سرمربی و فروتن سرپرست این تیم در تمرین جالب توجه بود.

در شرایطی که دیروز خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه منصور ابراهیم زاده به دلیل مسائل و مشکلات مالی در تمرین تیمش غایب بوده است اما با برکناری اصغر فروتن از سمت سرپرستی تیم مشخص شد که خواسته سرمربی قطع همکاری با سرپرست بوده است!

از اصفهان خبر رسید ابراهیم زاده موافق ادامه کار با فروتن نبوده و پس از بازگشت تیم ملی از اندونزی اعتقاد داشته فروتن باید کارها را برای اضافه شدن ملی پوشان ذوب آهن با دقت بیشتری انجام می داده است. در هر حال فروتن با تصمیم مسوولان ذوب آهن از سمت خود برکنار و یکبار دیگر علی شجاعی سرپرست این تیم شد.