به گزارش افکارنیوز،

این چهارمین دادگاهی است که این پرونده به آن برده شده و طی تحقیقاتشان به این نتیجه می‌رسند که پلاتینی سال 2011 از سوی سپ بلاتر، پول دریافت کرده است. با وجود اینکه هم پلاتینی و هم بلاتر این موضوع را به کل رد کرده و مدعی شدند که 2 میلیون دلاری که از حساب بلاتر به پلاتینی ریخته شد، پاداشی بوده که بلاتر قصد داشته به پلاتینی اهدا کند و تمامی پاداش ها را به صورت یکجا پرداخت کرده، ادعایی که مورد قبول هیچ دادگاهی قرار نگرفته است.

 

 

 

با وجود توافق نامه ای که بین آنها برقرار بود، در ابتدا این فیفا بود که علیه آنها فعالیت داشت و تواسنت به مدارک خوبی دست پیدا کند.پس از آن بود که بلاتر مجبور به استعفا از ریاست  فیفا شد و پلاتینی نیز ا ریاست یوفا کنار گذاشته شد.