به گزارش افکارنیوز،
بعضی از بازیکنان ملی با مسئولان شرط می کنند که فیکس باشند.

در سال های اخیر بعضی از بازیکنان ایران که به خارج رفتند، شرط گذاشتند فیکس باشند چراکه بازیکن ملی هستند و نمی خواستند پیراهن تیم ملی را از دست بدهند. ولی چنین مسئله ای درباره رضائیان صدق نمی کند. مهدوی که مشاور او در انتقال به اروپا بود، با تائید این موضوع می گوید: «اینکه کسی برای باشگاه شرط بگذارد فیکس باشد خنده دار است. اصلا چنین چیزی نداریم. سرمربی هیچوقت یک بازیکن خوب را بیرون نمی گذارد و این را مطمئن باشید که رامین فیکس خواهد بود و خیلی چیزها را ثابت می کند.»