به گزارش افکارنیوز،
دروازه بان جوان استقلال با آمادگی بالا در این روزها در تمرین می کند.
 هرچند سیدحسین حسینی در بازی با پارس جم جنوبی فرصت بازی کردن پیدا نکرد اما این موضوع انگیزه او را کم نکرده است و در این روزه با آمادگی کامل تمرین می کند.
سید حسین حسینی در این روزها با آمادگی کامل در تمرینات شرکت می کند و منتظر فرصت منصوریان است تا بتواند توانایی های خود را به بهترین کل نشان بدهد.