به گزارش افکارنیوز،

در جلسه اخیر کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی در آلمان، پیشنهاد ایران مبنی بر اینکه رنکینگ سیستم برای کشورها لحاظ شود، مورد تائید قرار گرفت.

با استدلال ایران در این نشست مبنی بر اینکه در صورت اعطا امتیاز به کشتی‌گیر به جای کشور، کشورها باید روی یک کشتی‌گیر متمرکز شوند و سرمایه‌گذاری کنند و دیگر سرمایه‌ها از بین می رود، مقرر شد رنکینگ سیستم برای کشورها لحاظ شود و مثلا اگر کشتی‌گیر در وزن 57 کیلوگرم کشتی می‌گیرد نفر جایگزین وی نیز امتیازاتش جزء رنکینگ برای کشور به حساب بیاید.

هم چنین در نظر گرفتن جوایز مالی برای کشتی‌گیران شرکت کننده در تورنمنت‌های بین المللی رنکینگ سیستم با توجه به پیشنهاد ایران مورد تایید قرار گرفت.

البته تصویب نهایی این اصلاحات موکول به جلسه هیئت رئیسه در پاریس شده است.