به گزارش افکارنیوز،

علی کریمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت :

آقای ساکت اگه کسى و جایى بودکه رسیدگى میکرد ، الان شماها سالها توى فدراسیون نبودین!!اومدن شما هم مثل اقاى تاج اهسته اهستس ولى پیوسته شما اگه این کاره اى، پول بازیکنان و مربیان فوتبال رو بگیرین!! هر سال قبل از شروع لیگ فقط براى حفظ ظاهر میگین تیمهاى بدهکار حق ثبت قراداد بازیکن ندارن ولى شبانه در هیئت و سازمان رو باز میکنید تا کارشون انجام بشه و فصل بعد به بدهى ان باشگاه اضافه میشه !!! شما که اینقدر شجاعین ، شهامتش رو داشته باشین وبه مردم بگین که چند تا بازیکن و مربى بابت طلبشون از کمیته مالى فدراسیون ( انضباطى ) حکم گرفتند؟؟!!!!دلیل داره چون لیگ نباشه ، شما ها هم نیستین حرف اخر رو در مورد شما، ناصر خان( روحش شاد) فرمودند!!من منتظر شکایت شما هستم حتماً لطفاً اگه کمیته انضباطى فدراسیون باشه که میدونم با جریمه نقدى تموم میشه مطمئن باش شکایتم کنى من یکى ساکت نمیشم بریم جلو ببینیم چند چند میشیم در ضمن کتاباتونو عوض کنید قبلیا واسه مدیر عاملى بود ، الان دبیر شدین

 

IMG_0064