"عزیزالله محمدی" در گفت و گو با مهر در کوالالامپور پس از برگزاری مراسم معرفی برترین های فوتبال آسیا ۲۰۱۱، افزود: متاسفانه پس از کاهش امتیاز باشگاهها و متعاقب آن کاهش سهمیه باشگاههای ایرانی تلاش ما تنها به احیای یک سهمیه قطعی دیگر برای باشگاههای ایران منجر شد.

وی در ادامه با تاکید برارسال مدارک سه باشگاه مورد بحثگفت: این مدارک مجددا از سوی روابط بین الملل سازمان لیگ برای کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال شده و ما در این مورد مذاکراتی با سرپرست چینی کنفدراسیون فوتبال آسیا و رییس کمیته مسابقات انجام داده ایم.

رییس سازمان لیگ ابراز امیدواری کرد که باشگاههای ایران بتوانند به چهار سهمیه قطعی خود دست پیدا کنند.