به گزارش افکارنیوز،

خبر تمرین روز شنبه پرسپولیس این بود که مهدی طارمی با محمود خوردبین به خاطر ممانعت از حضور دو هوادار خردسال به تمرین، درگیری لفظی پیدا کرده است. تصاویری هم در این زمینه منتشر شده بود. طارمی اما در واکنش به این درگیری می گوید: «کدام جر و بحث؟! محمودخان تاج سر من است.»