به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد به فوتبال اختصاص دارد.

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد

نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی هفدهم مرداد