متاسفانه افراد کارنابلد در سیستم ورزش ایران و در فدراسیون های ورزشی بجای پرداختن به کار و پرورش و کشف استعدادهای بیشمار جوانان ایرانی و برای سرپوش گذاشتن بر ضعف های خود یکی بحث فاصله ورزش ما با جهان را مطرح می کنند و بحث دومی که خیلی آزارمان می دهد اینکه ما در بازی های گروهای و یا فلان ورزش های انفرادی توان رقابت با جهانیان را نداریم.
اما در هر دو نمونه خلاف عقیده غلط آقایان به اثبات رسیده و اکنون می توان هر دو نمونه عینی را به وضوح مشاهده کرد.

به گزارش تابناک، والیبال و بسکتبال در کارهای گروهی نمونه شفاف و روشنی هستند و همچنین هندبال و در انفرادی ها هم می توان به دوومیدانی تکواندو – وزنه بردای و… اشاره کرد که اگر چه بعضا همانند تکواندو خاستگاهی ایرانی ندارند اما تکواندو کاران ما می توانند با پیروزی بر بنیانگذاران تکواندو در جهان حرف اول را در آسیا و بعضا در جهان بزنند.

این خود یک گواه واضح و آشکار برای متولیان ورزش و به خصوص متولی فدراسیون های ورزشی در وزارت ورزش و جوانان است تا بیش از این بر روی نیروهای سوخته و امتحان پس داده و کارنابلد سرمایه گذاری نکنند.

تا چه زمانی ورزش ما در رشته های شنا، در بدمینتون، در پینگ پنگ، در تنیس، در گلف و … باید اسیر تفکرات غلط افرادی باشد که کار در ورزش را همانند یک بنگاه اقتصادی و یا تفریحی و سیاحتی نگاه می کنند و هر زمان که در تنگنا قرار می گیرند و با وعده های سر خرمن به نوعی حواس مسئولین ورزش را از اصل موضوع پرت می کنند.

تا چه زمانی باید مثلا در پینگ پنگ و یا شنا و یا بدمینتون بشنویم که برای ۱۰ سال آینده اگر پول خوبی باشد و دست به این مدیران نازنین نزنند شاید بتوانیم یک مدال بگیریم آن هم در آسیا و یا تا چه زمانی فوتبال باید همچنان دو برابر تمام ورزش ایران پول این مملکت را ببلعد و هر روز هم سرخوردگی را در جامعه بیشتر از پیش توسعه دهد.

والیبال ما امروز در حالی بزرگان جهان را در میدان ژاپن انگشت به دهان کرده که اگر تا همین یک دهه پیش ما در طول بازی مثلا یک گیم را از چین یا کره می بردیم جشن بر پا می کردیم ولی امروز همین والیبال با مدیران و بازیکنانی از همین مرز و بوم مقابل بزرگان والیبال جهان می ایستد و مردانه قد علم می کند.

مخلص کلام اینکه ورزش را باید به دست اهل آن سپرد و ازهدردادن پول و وقت و عمر جوانان ایران با سپردن عنان ورزش و فدراسیون ها به دست افراد کاسب مسلک و عشق سیاحت و مسافرت های آنچنانی خود داری کرد. امروز که موج جدید تغییرات در فدراسیون های ورزشی آغاز شده باید با وسواس بیشتری به جابجایی ها دست زد و افرادی را به سمت و سوی ورزش آورد که دل شیر داشته باشند و نه دل موش تا ورزش ایران در همه رشته ها بتواند استعداد خود را بروز دهد.

یقینا در هر رشته ایی که ما خوب ورود کنیم همانند والیبال و بسکتبال و هندبال موفقیت های بزرگی را جوانان ایرانی می توانند به منصه ظهور برسانند.