به گزارش مهر، رقابتهای تیراندازی با کمان آزاد داخل سالن کشور پایان هفته گذشته آغاز شد و قرار بود فینال این مسابقات روز شنبه ۲۸ آبان ماه برگزار شود. این فینال به خاطر پخش مستقیم تلویزیونی و تغییر مکان برگزاری آن به موزه کمیته ملی المپیک به پایان هفته گذشته تغییر زمان داد اما در نهایت با لغو پخش مستقیم تلویزیونی این مسابقه هم لغو شد!

نور محمدبیگ، رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی با کمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: فینال این رقابت‌ها قرار بود پایان هفته گذشته در محل موزه کمیته ملی المپیک برگزار شود اما متاسفانه با لغو پخش مستقیم تلویزیونی لغو شد، چرا که برگزاری مسابقه فینال منوط به این موضوع شده بود.

وی در مورد اینکه آیا لغو یک مسابقه تنها به خاطر پخش نشدن تلویزیونی تصمیم درستی به نظر می رسد؟ "، گفت: به هر حال این موضوع در تعهدات ما بوده است. ما تلاش می کنیم تا بین برگزاری مسابقات و فینال آن فاصله زمانی زیادی نیفتد و هرچه زودتر برگزار شود.

رئیس کمیته مسابقات فدراسیون تیراندازی باکمان خاطرنشان کرد: قرار بود بابرگزاری فینال این مسابقات، نفرات برتر به تیم ملی برای اعزام به رقابت‌های تیروکمان قهرمانی داخل سالن آسیا در سنگاپور معرفی شوند. کادر فنی تیم ملی با حاضر شدن در محل برگزاری مسابقات از بین نفرات برتری که به فینال رسیده بودند برخی را برای دعوت به اردوی تیم ملی انتخاب کرده‌اند.

وی تصریح کرد: نمی دانم چرا لغو این مسابقه تا این حد برای خبرنگاران جای سئوال داشته است چرا که ازنظر ما لغو فینال یک مسابقه به خاطر پخش مستقیم خیلی هم جای تعجب نداشته و اتفاق عجیبی نیست!

نورمحمد بیگ ادامه داد: بهترین نفرات آخرین اردوی تیم ملی تیراندازی باکمان در بخش داخل سالن اواخر آذرماه به مسابقات قهرمانی آسیای سنگاپور اعزام می شوند.