به گزارش افکارنیوز،

هواداران رئال مادرید که تعدادشان از بارسایی ها به مراتب کمتر بود، در خیابان تراوسرا ده لس کورتس با هواداران خشمگین و عصبانی بارسلونا درگیر شدند.

شعارهای مادریدی ها علیه پیکه و تمسخر پیکه توسط آنها به این درگیری ها دامن زد. هواداران بارسلونا نیز به خاطر شکست در خانه به شدت عصبانی و دلخور بودند.

پلیس اسپانیا با دخالت در این درگیری چند هوادار از دو طرف را بازداشت و سایرین را متفرق کرد.