به گزارش ندای انقلاب، روز چهارشنبه هفته گذشته، احمد رسولی نژاد معاون پارلمانی وزارت ورزش که در مجلس حضور داشت، شاهد موضع گیری تند برخی از نمایندگان مجلس در قبال وضعیت ورزش بود. نزدیک به ۱۵ نماینده از کانال او به محمد عباسی پیام دادند که اگر نتواند توضیحات قانع کننده ای درباره اتفاقات اخیر این سه فدراسیون بدهد، باید خود را برای استیضاح آماده کند.

اسدا.. بادامچیان نماینده تهران در راس مخالفان حضور داشت که بدین گونه اعتراض خود را نشان داد: «اگر آقای عباسی استیضاح شوند، یک رای هم نخواهند آورد. فراموش نکنید ما باعثشدیم ایشان از جریان انحرافی فاصله بگیرد و بتواند موفق باشد. ما اعتبار خود را برای ایشان گذاشتیم.»

روز یکشنبه قرار است نمایندگان سوالات خود را از وزیر ورزش به هیات رئیسه مجلس تحویل دهند و روز سه شنبه نیز عباسی به مجلس برود تا درباره اتفاقات اخیر ورزش توضیح بدهد.