به گزارش افکارنیوز،

  اسامی ‏محرومان به شرح زیر است:‏

تراکتورسازی تبریز: فرزاد حاتمی محرومیت انضباطی

ذوب آهن: گولسیانی جورجی

سپاهان اصفهان:  مهدی صدیقیان

پیکان: امیرحسین صادقی محرومیت انضباطی