سایت فدراسیون وزنه برداری: واسیلی الکسیف یکی از بزرگترین قهرمانان تاریخ وزنهبرداری دنیا، امروز در سن ۶۹ سالگی از دنیا رفت.الکسیف به عنوان عضو تیم ملی شوروی در بازی‌های المپیک ۱۹۷۲(مونیخ) و ۱۹۷۶(مونترال) به مدال‌های طلای المپیک دست یافت. او همچنین ۸ بار برای اتحاد جماهیر شوروی مدال طلای دسته فوق سنگین دنیا را به خود اختصاص داد.

الکسیف در دوران ورزش قهرمانیاش ۸۰ بار رکورد جهانی شکست و ۸۱ بار نیز رکوردهای اتحاد جماهیر شوروی را جابهجا کرد. الکسیف در سال ۱۹۹۳ به عنوان یکی از برترین وزنهبرداران تاریخ وزنهبرداری دنیا برگزیده شد و او را میتوان یکی از معدود وزنهبرداران تاریخ این ورزش قلمداد کرد که شهرت فراوانی داشت. او تا قبل از حسین رضازاده به عنوان قویترین مرد جهان شهرت داشت.