به گزارش افکارنیوز،

علی کریمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

دلگیر مباش از مرغانى که نزد تو دانه خوردند و نزد همسایه تخم گذاشتن!!ایمان داشته باش روزى بوى کبابشان به مشامت خواهد رسید

Capture5