به گزارش افکارنیوز،

سوشا مکانی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

هیچ وقت عقب نشینی نکن!

هیچ وقت هم توضیح نده!

کارِت رو کامل کن و بذار از قدرتت روانی بِشَن!

بنجامین جووِت

 

Capture3