به گزارش سايت فدراسيون فوتبال، به دنبال اظهار نظر هاي ضد و نقيض در مورد علت کسر سهميه باشگاه هاي ايران در مسابقات جام باشگاه هاي آسيا ، توضيحات ذيل جهت تنوير افکار عمومي و کارشناسان ورزش فوتبال کشور اعلام ميشود.

بنابر تقسیم بندی و اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا و جداولی که به پیوست آمده است، دو نوع لیگ در کشورهای عضو AFC وجود دارد.

نوع اول کشورهایی هستند که باشگاههایشان استاندارد های کمی تعریف شده توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب کردند. مانند کشورهای ژاپن - کره جنوبی - قطر - عربستان - امارات - چین - ازبکستان - ایران - استرالیا و تایلند، که معیارهای انتخاب آنها هیچگونه ارتباطی بین سطح کیفی فوتبال کشورها ندارد.

دسته دوم کشورهایی مانند کویت - اردن - سوریه - عراق - بحرین - ویتنام - عمان - اندونزی - سنگاپور - هنگ کنگ - لبنان - هند - یمن - مالزی - مالدیو و میانمار هستند که باشگاههای آنها معیار های مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا را به لحاظ سخت افزاری کسب نکرده اند.

این استانداردها و معیارهای مد نظر برای باشگاهها در جدول شماره یک آمده است.

جدول شماره یک: جدول امتیاز دهی و معرفی معیارها و شاخص ها

سازمان‌دهی(۵۰ امتیاز)، استاندارد‌های فنی(۱۰۰ امتیاز)، تماشاگران(۱۰۰ امتیاز)، ولت(۱۰۰ امتیاز)، بازاریابی(۵۰ امتیاز)، تجاری سازی(۱۰۰ امتیاز)، اجرای مسابقه‌ها(۵۰ امتیاز)، رسانه(۵۰ امتیاز) استادیوم‌ها(۵۰ امتیاز)، مسائل داخلی باشگاه‌ها(۱۰۰ امتیاز)، زیرساخت(۵۰ امتیاز) و مجموع امتیازها(۸۰۰ امتیاز)

جدول شماره دو: رده بندی امتیازها

اما در جدول شماره دو، رده بندی امتیاز های داده شده به باشگاهها که نتیجه انجام بازرسی های نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده و مدارک آنها توسط سازمان لیگ برتر به AFC اعلام شده، آمده است. از نکات جالب توجه در این جدول، امتیاز تجاری سازی باشگاههای لیگ برتر(۴۰.۸ از ۱۰۰) است که ۵۹.۲ امتیاز از ایران کاسته است و این معیار رابطه مستقیم با میزان در آمد زایی باشگاهها داشته و علت کسر این امتیاز بزرگ، عدم توانایی باشگاهها در کسب درآمد و زیان ده بودن آنها می باشد. همچنین ورزشگاهها ۵۰ امتیاز دارد که سهم ایران۲۸.۳ است که نشان از کسر ۲۱.۷ امتیاز دارد، ضمن اینکه مسائل داخلی باشگاهها ۱۰۰ امتیاز دارد که سهم باشگاههای ما۶۰.۴۰ بوده که ۴۹.۶ امتیاز را از ما کم کرده است.

پس با درنظر گرفتن تنها ۳ عامل فوق که به طور مستقیم با باشگاهها مربوط است، نشان می دهد در مجموع ۱۳۵.۹ امتیاز را از دست داده ایم در حالی که برای کسب ۴ سهیمه تنها ۶.۸ امتیاز کافی بود!

امتیازها

سازمان‌دهی(۵۰) استانداردهای فنی(۱۰۰) حضور تماشاگران(۱۰۰) دولت(۱۰۰) بازاریابی(۵۰) تجاری‌سازی(۱۰۰) اجرای مسابقه‌ها(۵۰) رسانه(۵۰) استادیوم‌ها(۵۰) ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها(۱۰۰) زیرساخت(۵۰) مجموع(۸۰۰)

امتیازهایی که کشورهای مختلف کسب کرده اند به شرح زیر است:

ژاپن

سازمان‌دهی ۴۹.۴ استانداردهای فنی ۸۵.۷ حضور تماشاگران ۸۹.۶ دولت ۱۰۰.۰ بازاریابی ۵۰ تجاری‌سازی ۹۸.۵ اجرای مسابقه‌ها ۵۰ رسانه ۵۰ استادیوم‌ها ۴۸.۳ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۱۰۰ زیرساخت ۵۰ مجموع ۷۷۱.۶

کره جنوبی

سازمان‌دهی ۴۹.۱ استانداردهای فنی ۹۰.۸ حضور تماشاگران ۷۲.۶ دولت ۸۷.۵ بازاریابی ۵۰ تجاری‌سازی ۸۶.۲ اجرای مسابقه‌ها ۵۰ رسانه ۴۶.۸ استادیوم‌ها ۳۳.۱‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۹۲.۴ زیرساخت ۵۰ مجموع ۷۰۸.۵

قطر

سازمان‌دهی ۴۵.۲ استانداردهای فنی ۴۹.۸ حضور تماشاگران ۵۰ دولت ۱۰۰ بازاریابی ۵۰ تجاری‌سازی ۸۳.۸ اجرای مسابقه‌ها ۵۰ رسانه ۵۰ استادیوم‌ها ۴۹.۲ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۱۰۰ زیرساخت ۵۰ مجموع ۶۷۷.۹

عربستان

سازمان‌دهی ۴۷ استانداردهای فنی ۵۶.۵ حضور تماشاگران ۵۵.۸ دولت ۱۰۰ بازاریابی ۵۰ تجاری‌سازی ۶۹.۶ اجرای مسابقه‌ها ۵۰ رسانه ۵۰ استادیوم‌ها ۳۹.۳ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۱۰۰ زیرساخت ۵۰ مجموع ۶۶۸.۲

امارات

سازمان‌دهی ۴۶.۶ استانداردهای فنی ۲۶.۹ حضور تماشاگران ۴۲.۸ دولت ۱۰۰ بازاریابی ۵۰ تجاری‌سازی ۸۱.۵ اجرای مسابقه‌ها ۵۰ رسانه ۵۰ استادیوم‌ها ۴۷.۵ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۱۰۰ زیرساخت ۵۰ مجموع ۶۴۵.۳

چین

سازمان‌دهی ۴۷.۲ استانداردهای فنی ۴۱.۲ حضور تماشاگران ۷۶.۵ دولت ۸۷.۵ بازاریابی ۴۳.۵ تجاری‌سازی ۷۱.۶ اجرای مسابقه‌ها ۴۱.۷ رسانه ۳۴.۱ استادیوم‌ها ۲۹.۴ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۱۰۰ زیرساخت ۵۰ مجموع ۶۲۲.۵

ازبکستان

سازمان‌دهی ۴۷.۶ استانداردهای فنی ۴۸.۲ حضور تماشاگران ۶۱.۱ دولت ۱۰۰ بازاریابی ۳۱.۸ تجاری‌سازی ۲۷.۷ اجرای مسابقه‌ها ۵۰ رسانه ۴۲ استادیوم‌ها ۳۹.۳ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۱۰۰ زیرساخت ۵۰ مجموع ۵۹۷.۶

ایران

سازمان‌دهی ۴۹.۴ استانداردهای فنی ۶۳.۶ حضور تماشاگران ۷۱.۹ دولت ۱۰۰ بازاریابی ۴۶.۸ تجاری‌سازی ۴۰.۸ اجرای مسابقه‌ها ۴۱.۷ رسانه ۴۰.۳ استادیوم‌ها ۲۸.۳ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۶۰.۴ زیرساخت ۵۰ مجموع ۵۹۳.۲

استرالیا

سازمان‌دهی ۳۸.۶ استانداردهای فنی ۶۳.۵ حضور تماشاگران ۶۰ دولت ۳۷.۵ بازاریابی ۵۰ تجاری‌سازی ۴۹.۳ اجرای مسابقه‌ها ۵۰ رسانه ۴۸.۳ استادیوم‌ها ۴۴ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۷۹.۲ زیرساخت ۵۰ مجموع ۵۷۰.۴

تایلند

سازمان‌دهی ۴۸ استانداردهای فنی ۳۰.۳ حضور تماشاگران ۴۲.۱ دولت ۸۷.۶ بازاریابی ۵۰ تجاری‌سازی ۱۶.۲ اجرای مسابقه‌ها ۴۱.۷ رسانه ۴۳ استادیوم‌ها ۲۸.۳ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۸۳.۵ زیرساخت ۵۰ مجموع ۵۲۰.۶

اندونزی

سازمان‌دهی ۳۱ استانداردهای فنی ۱۷.۶ حضور تماشاگران ۳۷.۶ دولت ۲۳ بازاریابی ۳.۳ تجاری‌سازی ۱۰.۱ اجرای مسابقه‌ها ۱۶.۷ رسانه ۲۱.۸ استادیوم‌ها ۲۵ ‌ مسائل داخلی باشگاه‌ها ۵۲.۸ زیرساخت ۵۰ مجموع ۲۸۸.۷

جدول شماره سه: رده‌بندی امتیازها

این جدول نحوه اعطاء سهیمه به کشورهای متقاضی در لیگ قهرمانان آسیا را نشان می دهد و اعداد دراین جدول ارتباط با سهمیه های اعطایی را به خوبی تبیین می کند. اما نکته مهم اینجاست که امتیاز ایران۵۹۳.۲ بود که می بایستی ۳ سهمیه مستقیم و یک سهیمه غیر مستقیم را شامل می شد. اما بر خلاف انتظار ایران به این سهمیه دست پیدا نکرد که دلیل آن درجدول شماره ۴ به طور کامل اعلام شده است.

کمتر از ۲۵۰.۰ صفر سهمیه

از ۲۵۰.۰ تا ۴۵۰.۰ یک سهمیه مستقیم

از ۴۵۰.۰ تا ۵۲۵.۰ ۲ سهمیه مستقیم

از ۵۲۵ تا ۵۷۵ ۳ سهمیه مستقیم

از ۵۷۵ تا ۶۰۰ ۳ سهمیه مستقیم، یک سهمیه غیر مستقیم

بیشتر از ۶۰۰ ۴ سهمیه مستقیم

جدول شماره چهار: روشهای تصمیم گیری.

این جدول نشان می دهد که در صورت عدم تایید بازرسان AFC در طول مدت بازدید از امکانات باشگاه ها، جریمه هایی در نظر گرفته شده که کشورهای کره جنوبی، عربستان، چین، ازبکستان، ایران، استرالیا و تایلند کشورهایی بودند که به دلیل عدم تایید بازرسان AFC در طول مدت بازدید از امکانات باشگاه ها که در نتیجه برخلاف انتظار - می بایست ۳.۵ سهمیه می داشتیم - متاسفانه یک سهیمه دیگر هم به همین راحتی و به عنوان جریمه از ما کم شد.

ژاپن

تطابق با معیارها(بله) امتیازات ۷۷۱.۶ رده‌بندی ۴ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۶ و ۴ منبع محاسبه عددی ۳.۱۰ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۴ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۰(صفر)

کره جنوبی

تطابق با معیارها(مطابقت ندارد) امتیازات ۷۰۸.۵ رده‌بندی ۴ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۵.۳ و ۴ منبع محاسبه عددی ۲.۸۵ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک)

قطر

تطابق با معیارها(بله) امتیازات ۶۷۷.۹ رده‌بندی ۴ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۴ و ۴ منبع محاسبه عددی ۲.۹۸ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۴ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۰(صفر)

عربستان

تطابق با معیارها(ندارد) امتیازات ۶۶۸.۲ رده‌بندی ۴ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۴.۶ و ۴ منبع محاسبه عددی ۲.۹۳ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک)

امارات

تطابق با معیارها(ندارد) امتیازات ۶۴۵.۳ رده‌بندی ۴ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۴ و ۴ منبع محاسبه عددی ۲.۸۳ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک)

چین

تطابق با معیارها(ندارد) امتیازات ۶۲۲.۵ رده‌بندی ۴ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۵.۳ و ۴ منبع محاسبه عددی ۲.۵۰ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک)

ازبکستان

تطابق با معیارها(دارد) امتیازات ۵۹۷.۶ رده‌بندی ۱ + ۳ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۴.۶ و ۴ منبع محاسبه عددی ۲.۶۲ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک)

ایران

تطابق با معیارها(ندارد) امتیازات ۵۹۳.۲ رده‌بندی ۱ + ۳ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۶ و ۴ منبع محاسبه عددی ۲.۶۰ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۲ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۲

استرالیا

تطابق با معیارها(ندارد) امتیازات ۵۷۰.۴ رده‌بندی ۳ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۳.۳ و ۳ منبع محاسبه عددی ۲.۲۹ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۲ سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک)

تایلند

تطابق با معیارها(ندارد) امتیازات ۵۲۰.۶ رده‌بندی ۲ تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۶ و ۴ منبع محاسبه عددی ۲.۰۹ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک) سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک)

اندونزی

تطابق با معیارها(ندارد) امتیازات ۲۸۸.۷ رده‌بندی ۱(یک) تعداد باشگاه(۱.۳ حداکثر) ۸ و ۴ منبع محاسبه عددی ۱.۱۶ سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۰(صفر) سهمیه غیر مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک)

جدول شماره پنج: تخصیص سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا

این جدول، تعداد سهیمه های نهایی مستقیم کشورهای متقاضی شرکت در لیگ قهرمانان آسیا را نشان می دهد که در آن تنها ژاپن و قطر ۴ سهیمه مستقیم را کسب کرده اند. از نکات جالب این جدول این است که بر خلاف پیش بینی کارشناسان فوتبال، استرالیا که چند سالی است به کنفدراسیون فوتبال آسیا پیوسته تنها یک سهمیه را کسب کرده است.

* سهمیه‌های مستقیم فدراسیون‌های غرب آسیا

قطر(۴)، عربستان سعودی(۳)، امارات(۳)، ازبکستان(۳)، ایران(۲)

* سهمیه‌های مستقیم فدراسیون‌های شرق آسیا

ژاپن(۴)، کره جنوبی(۳)، چین(۳)، استرالیا(۲)، تایلند(۱)، اندونزی(۱)

مجموع: ۲۸ سهمیه مستقیم + ۱۰ سهمیه غیر مستقیم

جدول شماره شش: تخصیص سهمیه های مستقیم لیگ قهرمانان آسیا – غرب و شرق

در نهایت این جدول کلیه سهمیه های مستقیم و عیر مستقیم را مشخص کرده است.

* فدراسیون های غرب آسیا

قطر

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۴ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ‌ ۰(صفر) AFC CUP ۰(صفر)

عربستان سعودی

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ۱(یک) ‌ AFC CUP ۰(صفر)

امارات

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ‌ ۱(یک) AFC CUP ۰(صفر)

ازبکستان

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۲ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ‌ ۱(یک) AFC CUP ۰(صفر)

ایران

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۲ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ۲ ‌ AFC CUP ۰(صفر)

مجموع

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۱۴ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ‌ ۵ AFC CUP ۰(صفر)

* فدراسیون‌های شرق آسیا

ژاپن

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۴ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ‌ ۰(صفر) AFC CUP ۰(صفر)

کره جنوبی

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ۱(یک) ‌ AFC CUP ۰(صفر)

چین

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۳ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ۱(یک) ‌ AFC CUP ۰(صفر)

استرالیا

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۲ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ‌ ۱(یک) AFC CUP ۰(صفر)

تایلند

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۱(یک) سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ‌ ۱(یک) AFC CUP ۰(صفر)

اندونزی

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۰(صفر) سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ۱(یک) ‌ AFC CUP ۱(یک)

مجموع

سهمیه‌ها: لیگ قهرمانان آسیا ۱۴ سهمیه غیر مستقیم(Play Off) ۵‌ AFC CUP ۱(یک)

توضیح فدراسیون فوتبال:

دلایل اصلی عدم تخصیص ۴ سهمیه به فوتبال ایران مانند ۳ دوره گذشته به طور مبسوط در جداول بالا و شرح آنها توضیح داده شده است که از مهمترین مشکلات موجود می توان قوانین ومقررات دولتی، وضعیت ورزشگاهها وتجاری سازی باشگاهها بوده است که قطعا وضع قوانینی همچون ماده " ب " توسط دستگاه قانونگذاری کشور مانع از تزریق منابع مالی به باشگاهها خواهد شد و از طرفی دیگر وضعیت باشگاهها است که بایستی کلیه مسائلی که مربوط به آنهاست را در اسرع وقت رفع کند چرا که تا سال ۲۰۱۳ که باشگاهها بایستی مجوز حرفه ای شدن را اخذ کنند، در صورت عدم رفع این مشکلات اجازه حضور در مسابقات لیگ ایران و جام باشگاههای آسیا را ندارند.

لذا فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران مصمم است با ايجاد يک کميته صدور مجوز حرفه اي به باشگاه ها، ارزيابي هاي مربوطه را در خصوص معيارها و شاخص هاي مد نظر AFC هم در ليگ برتر و هم در ليگ دسته اول به انجام برساند و در صورت عدم کسب اين استاندارد ها در باشگاههاي حاضر در ليگ برتر و بدون توجه به امتياز کسب شده توسط آنها، اين باشگاهها به ليگ دسته اول سقوط کرده و چنانچه تيمي از ليگ دسته اول شرايط احراز شاخص هاي مد نظر را داشته باشد، جايگزين خواهد شد و در نهايت در صورت عدم احراز اين معيارها توسط باشگاههاي ليگ دسته اول، مسابقات ليگ برتر بدون حضور تيم هاي حذف شده برگزار خواهد شد تا باشگاه هايي که شرايط لازم را تلاش و کوشش کسب کرده اند بتوانند به راحتي در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا حضور داشته باشند و سهميه اي از آنها کسر نشود.