در سایت فدراسیون فوتبال ایران با ترسیم چندجدول مبسوط از نحوه امتیاز دهی به كشورها برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا علت كسر این امتیاز بزرگ، عدم توانایی باشگاهها در كسب درآمد و زیان ده بودن آنها است.

طبق اعلام فدراسیون، ورزشگاهها نیز ۵۰ امتیاز دارد که سهم ایران ۲۸.۳ است و نشان از کسر ۲۱.۷امتیاز دارد.

فدراسیون فوتبال برای حل این مشکل و افزایش سهمیه ایران در دوره های آینده قصد تاسیس ' کمیته صدور مجوز حرفه ای برای باشگاه ها ' را دارد که به موجب آن باشگاه های لیگ برتری در صورت نرسیدن به استانداردهای لازم به دسته پایین تر سقوط می کنند.

به گزارش ایرنا، بر این اساس فدراسیون فوتبال باشگاه هایی را که استانداردهای لازم را رعایت نمی کنند مقصر اصلی کسر سهمیه ایران در لیگ قهرمان آسیا عنوان کرده است.

از سال ۲۰۱۳ باشگاه هایی که تمام ویژگی های یک باشگاه حرفه ای را نداشته باشند حق شرکت در این رقابت های معتبر آسیایی را ندارند، بنابراین فدراسیون فوتبال ایران قصد دارد با تاسیس کمیته صدور مجوز حرفه ای برای باشگاه ها نحوه آماده سازی باشگاه های دسته های برتر و یک را بررسی کند.

به این ترتیب اگر باشگاه های لیگ برتری تا زمان مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا نتوانند به سطح حرفه ای دست پیدا کنند به دسته یک سقوط می کنند و باشگاه های لیگ یک که این استاندارد را داشته باشند جایگزین آنها می شوند.

در صورتی كه پس از سقوط تیم های لیگ برتری، هیچكدام از باشگاه های لیگ یك هم شرایط حرفه ای را نداشته باشند، لیگ برتر ایران با تعداد تیم های كمتر برگزار می شود تا غیر حرفه ای بودن برخی از این تیم ها باعث كاهش سهمیه كشورمان در لیگ قهرمانان آسیا نشود.