شیث رضایی در گفتوگو با فارس درباره اینکه گفته میشود برای شرکت در تمرینات تیمهای هلندی به این این کشور سفر کرده، گفت: این موضوع صحت ندارد و من هم اکنون در ایران به سر میبرم. پس از اتفاقاتی که رخ داد از ایران خارج نشدهام و اینکه میگویند به کشورهای مختلف رفتهام، شایعه است.

وی تصریح کرد: روزهای شنبه تا سه‌شنبه به دانشگاه می‌روم و هر کس که می‌خواهد مرا ببیند می تواند به دانشگاهم واقع در خیابان ایران زمین بیاید. حضورم در هلند شایعه بوده و در حال حاضر به این ‌گونه مسائل فکر نمی‌کنم.

رضایی اظهار داشت: هم اکنون منتظر مشخص شدن وضعیتم هستم و ترجیح میدهم تا آن زمان درباره مسائل دیگر صحبت نکنم.