به گزارش ایمنا، بعد از پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر آرژانتین یکی از شبکه های خبری بیگانه اقدام به تماس تلفنی با مصطفی کارخانه سرمربی تیم والیبال گیتی پسند کرد. کارخانه هم از همه جا بی خبر به سوالات مطرح شده در ارتباط با بازی ایران و آرژانتین و مسابقه ایران و آمریکا پاسخ داد. همین کافی بود تا ...
این اتفاق از دید بخش خبری پر بیننده ۲۰:۳۰ پنهان نماند تا جایی که این بخش خبری با تماس تلفنی با کارخانه جویای این اتفاق شد و به خاطر اتفاقات قبلی که در خصوص یکی از مطرح ترین کارگردان های سینما و تلویزیون ایران رخ داد به ورزشی ها هشدار داد. کارخانه هم در این گفتگو اعلام کرد که از هویت تماس گیرنده اطلاعی نداشته است و در میانه های گفتگو متوجه این اتفاق شده است.
به هر حال بد نیست مربی که در همه مصاحبه های خود صحبت از حرفه ای گری می کند، در مطمئن شدن از نام رسانه مورد نظر در ابتدای صحبتهای خود اطمینان حاصل کند تا با چنین مشکلاتی روبرو نشود.