به گزارش فارس، در نیمه اول تماشاگران اصفهانی که از اعلام پنالتی به سود تیم پرسپولیس ناراحت بودند در هر صحنهای که داور به سود پرسپولیس سوت میزد شعار پنالتی پنالتی میدادند. برخی از تماشاگران نیز مظفریزاده را داور پرسپولیسی نامیدند.

* مجید بصیرت سرپرست سابق سپاهان در ورزشگاه حضور دارد.

* بازیکنان هر دو تیم روی گل‌های اول تیم حریف به داور معترض بودند. ذوبی‌ها معتقد بودند خطای پنالتی صورت نگرفته و بازیکنان پرسپولیس هم معتقد بودند که توپ از روی خط دروازه عبور نکرده است.

* بازیکنان ذوب آهن با چفیه وارد زمین شدند. فرشید طالبی چفیه خود را به یکی از جانبازان کنار زمین اهدا کرد. او بعد از گلزنی نیز شادی خود را با جانبازان تقسیم کرد.

* با آغاز نیمه دوم به دلیل اینکه در پشت بام قفل بود، تصویربرداران تلویزیون پشت در ماندند و چند دقیقه اول نیمه دوم فقط با یک دوربین پوشش داده شد.

بازی تا دقیقه ۷۰ با نتیجه ۲ بر ۲ در جریان است.