ه گزارش خبرآنلاین ؛ داوری سعید مظفری در بازی حساس پرسپولیس و ذوب آهن صحنه های حساس زیادی داشت و همان طور که می شد پیش بینی کرد ، ابراهیم زاده به قضاوت مظفری اعتراض داشت. او ۳ سال است که روی این داور در بازی با پرسپولیس حساسیت دارد و هر بار این قرعه به نامش می افتد. البته تیم داوری در این بازی روز خوبی داشت و موفق عمل کرد. این صحنه جالب ، قسمتی از بازی است که نورمحمدی صحنه ای را در اسکوربورد به داور نشان می دهد.