به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم‌ صفحه روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور به خبرهای رشته های مختلف به خصوص خبرهای فوتبالی اختصاص دارد.

روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور

روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور

روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور

روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور

روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور

روزنامه‌های ورزشی هشتم شهریور