به گزارش افکارنیوز،

روزنامه های عربستانی صبح روز چهارشنبه و پس از شکست تیم ملی این کشور برابر اماراتی ها به طور دسته جمعی سرتیترهای خود را به انتقاد از نتیجه به دست آمده اختصاص دادند و نکته جالب در این باره اینکه بیشتر روزنامه از تیتر تلاش عبث استفاده کردند.

روزنامه هایی از جمله مدینه، الحیات و ... جملاتی همچون "سبزها نابود شدند"، "حساب ها به هم ریخت و فرصت از بین رفت"! "رویاهای سبز ... کابوس ها"، "صعود به رویا تبدیل شد" را سرتیتر قرار دادند و بدین ترتیب حضور در جام جهانی را سخت پنداشتند.