به گزارش افکارنیوز،

با توجه به برگزارى تمرین هاى استقلال براى رقابت هاى لیگ برتر به همین منظور در روزهاى گذشته یک بازیکن ایرانى که سابقه زندگى در کشور یونان دارد را به منصوریان سرمربى استقلال پیشنهاد دادند و این بازیکن چند روزى در تمرینات آبى ها شرکت کرد که از نظر فنى مورد تایید قرار نگرفت.

یکى از اعضاى کادر فنى استقلال در این باره گفت :بازیکن ایرانى مورد نظر چند روزى را در تمرینات حاضر شد که در نهایت کادر فنى نظر مثبتى رو او نداشتند.