گل: در حالیکه ۱۰ روز تا داربی ۷۳ فرصت وجود دارد انتخاب داور این بازی هم یک ژانر متفاوت از همه حواشی داربی بزرگ تهران است.
در داربی قبلی محسن قهرمانی تا نزدیکی های سوت زدن این داربی رفت اما عوامل فرافوتبالی محسن ترکی را داور داربی ۷۱ کرد. کمیته داوران هم برای جبران آن اتفاق دو قضاوت را به قهرمانی دادند تا بلکه ناراحتی اش جبران شود.

قهرمانی که پس از آن اتفاق به شدت ناراحت بود و مرتب مصاحبه می کرد، برای قضاوت در داربی جام ولایت انتخاب شد اما از سوت در آن بازی هم انصراف داد تا سعید مظفری زاده داور آن داربی باشد. حالا البته دیگر همه متوجه شده اند که انتخاب داور داربی ۱۰۰ درصد فوتبالی نیست.

محسن قهرمانی به دلیل ویژگی های خاصی که دارد می تواند بر حاشیه های این داربی حساس که برنده هم باید داشته باشد بیفزاید و به همین دلیل شانس زیادی برای قضاوت ندارد. شنیده ها حاکی از آن است که کمیته داوران هدایت ممبینی را در نظر گرفته و اگر اتفاق فرافوتبالی نیفتد او داور داربی خواهد بود.هر چند که همچنان می شود روی محسن ترکی حساب کرد!