به گزارش افکارنیوز،

سرمربی ذوب آهن که بعد از جدایی از نیمکت تیم ملی همواره در تلاش برای به کرسی نشاندن حقی که از او ضایع شده است، این بار در پایان نشست خود با یکی از خبرنگاران به درگیری لفظی پرداخت.

قلعه نویی بعد از خروج از نشست خبری خود که به شدت در آن به مربیان خارجی و حامیان آنها تاخته بود، با یکی از خبرنگاران مواجه شد که با صدای بلند او را خطاب قرارداد و گفت: «نوکرای خارجیا اینجان و الان دارن میخندن!» این جمله عجیب سرمربی فعلی ذوب آهن با درگیری لفظی طرفین همراه شد که در ادامه پیش از اینکه کار آنها به برخورد فیزیکی بکشد، توسط اطرافیان ختم شد.

خبرنگار مذکور در ادامه سمت سرمربی سابق تیم ملی و استقلال رفت و به او گفت اگر جرات دارد این جمله را رو در روی او دوباره تکرار کند که اطرافیان طرفین را از یکدیگر جدا کردند و ماجرا در حال حاضر فیصله یافت.