به گزارش سايت فدراسيون واليبال، در جريان تمرين صبح امروز ملي پوشان واليبال در سالن اصلي محل برگزاري مرحله چهارم مسابقات جام جهاني واليبال و در حالي که بازيکنان از سوي خوليو ولاسکو به دو تيم تقسيم شده بودند و بازي بر اساس اهداف مشخص را انجام مي دادند، امير حسيني و علي حسين هنگام پاس دادن توپي که روي سر پاسور نرسيده بود، به هم برخورد کردند و همين برخورد نيز امير حسيني را مصدوم کرد تا تيم ملي فعلا، اين پاسور ارزشمند را از دست بدهد.

دکتر سيامک افروزي، پزشک تيم ملي واليبال که از لحظه مصدوميت اين بازيکن مراحل درمان او را آغاز کرد، تاکنون دو جلسه فيزيوتراپي و ساير امور درماني را بر روي امير حسيني انجام داده و معتقد است هنوز درباره قادر بودن يا نبودن اين بازيکن به بازي در ديدارهاي سه روز آينده نميتوان نظر قطعي داد و بايد حداقل تا ۱۰ ساعت آينده (ساعت ۸ شب به وقت محلي) صبرکرد و نتيجه مراحل درمان را سنجيد.